به نظر شما وبلاک روستا چطوره؟
(57.95%) 164
عالی
(21.90%) 62
خوب
(18.72%) 53
متوسط
(0%) 0
ضعیف
(1.413%) 4
خیلی ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 283