.::محل تبلیغات شما::.

وب سایت رسمی روستای قـره داش شهرستان ماهنشانزمستان که فرا می رسیدانسان حس هوس نشستن در زیر کرسی داغ به سرش می زند .نسل امروزه شاید به یاد نیاورد که پدران و مادرانشان چگونه در زمستان خود را گرم می کردند ،و شاید در آینده ای نه چندان دور اگر بخواه

امروز پنجشنبه 17 آذر 1401
لینک دوستان