.::محل تبلیغات شما::.

وب سایت رسمی روستای قـره داش شهرستان ماهنشانزمستان که فرا می رسیدانسان حس هوس نشستن در زیر کرسی داغ به سرش می زند .نسل امروزه شاید به یاد نیاورد که پدران و مادرانشان چگونه در زمستان خود را گرم می کردند ،و شاید در آینده ای نه چندان دور اگر بخواهیم فیزیک کرسی را برای کودکان شرح دهیم باید رنج سفر بر خود هموار نماییم که یا به موزه ای مردم شناسی برویم و کرسی را زیارت کنیم و یا این که پای صحبت ریش سفید و یا گیس سفیدی بشینیم تا بتوانیم به صورت سمعی و نه بصری! کرسی را حس کنیم و در رویاهایمان زیر آن کرسی داغ لم بدهیم و چای لب دوز و لب سوزی را با دیشلمه…

امروز شنبه 02 بهمن 1400
لینک دوستان