.::محل تبلیغات شما::.

وب سایت رسمی روستای قـره داش شهرستان ماهنشان* برنامه ریزی کن وقتی که دیگران مشغول بازی کردن هستند؛    * مطالعه کن وقتی که دیگران در خواب هستند؛    * تصمیم بگیر وقتی که دیگران مردد هستند؛    * خود را آماده کن وقتی که دیگران درخیال پردازی هستند؛    * شروع کن وقتی که دیگران در حال تعلل هستند؛    * صرفه جویی کن وقتی که دیگران در حال تلف کردن هستند؛    * گوش کن وقتی که دیگران در حال صحبت کردن هستند؛    * لبخند بزن وقتی که دیگران…

امروز سه شنبه 28 دی 1400
لینک دوستان