.::محل تبلیغات شما::.

وب سایت رسمی روستای قـره داش شهرستان ماهنشانوقتی از سمت جاده اصلی وارد روستا میشم  ورودی روستا به دوراهی میخوریم که خیابانهای اصلی روستا هستند که به دو صورت زیر در عکس نام گذاری شده اند خیابان شهید محرمعلی محمدی خیابان شهید بهروز رحمانی

امروز یکشنبه 25 مهر 1400
لینک دوستان