.::محل تبلیغات شما::.

وب سایت رسمی روستای قـره داش شهرستان ماهنشانسخنان بزرگان (2)زندگی به تناسب شهامت آدمی گسترش یا فروکش می‌یابد. آنین نینزندگی مانند نقش و نگارهای قالی ایرانی است که زیبا هست ولی درک معنای آن مشکل است . آلدوس هاکلی زندگی از بودن شروع می شود و تا شدن ادامه می یابد . ارد بزرگزندگی من همواره چون فاجعه ای بوده است که هرگز اتفاق نیافتاده بود !!! . أوئستین  وویکزندگی انسان مانند شبنمی است که از برگ گلی می لغزد و فرو می چکد.  بودازندگی هوس یکی شدن برای عشق ورزیدن که توی جمع باشی و هم کلامی برای خودت پیدا کنی. یکی که مکمل عشقت باشه وکاملش…

امروز شنبه 01 آبان 1400
لینک دوستان