.::محل تبلیغات شما::.

وب سایت رسمی روستای قـره داش شهرستان ماهنشانشب های قدر فرصتی است برای بازگشتن به سوی حضرت حق و توبه کردن از گناهان و پیمودن راه درست. شب قدر، فرصتی است برای پاک کردن ظاهر و باطن از هر آلودگی. شب قدر شب زاری و سبک شدن روح از بار گناهان ورهایی از

امروز چهارشنبه 09 فروردین 1402
لینک دوستان