.::محل تبلیغات شما::.

وب سایت رسمی روستای قـره داش شهرستان ماهنشان  دعوا کن .. ولی با کاغذت!اگراز کسی ناراحتی یک کاغذ بردار و یک مداد هرچه خواستی به او بگویی روی کاغذ بنویس.خواستی داد هم بکشی تنها سایز کلماتت را بزرگ کن نه صدایت را ... آرام که شدی بر

امروز پنجشنبه 17 آذر 1401
لینک دوستان