.::محل تبلیغات شما::.

وب سایت رسمی روستای قـره داش شهرستان ماهنشان  دعوا کن .. ولی با کاغذت!اگراز کسی ناراحتی یک کاغذ بردار و یک مداد هرچه خواستی به او بگویی روی کاغذ بنویس.خواستی داد هم بکشی تنها سایز کلماتت را بزرگ کن نه صدایت را ... آرام که شدی بر

امروز شنبه 20 خرداد 1402
لینک دوستان