.::محل تبلیغات شما::.

وب سایت رسمی روستای قـره داش شهرستان ماهنشاندعوا کن .. ولی با کاغذت!اگراز کسی ناراحتی یک کاغذ بردار و یک مداد هرچه خواستی به او بگویی روی کاغذ بنویس.خواستی داد هم بکشی تنها سایز کلماتت را بزرگ کن نه صدایت را ... آرام که شدی برگرد و کا

امروز چهارشنبه 08 تیر 1401
لینک دوستان