.::محل تبلیغات شما::.

وب سایت رسمی روستای قـره داش شهرستان ماهنشانبرداشت  ودرو محصولات در روستا از اواسط مرداد آغاز میشود .برای درواز دوشیوه سنتی و جدید استفاده میشود.در شیوه سنتی که با دست انجام میشود به وسیله وسایلی به نام داس ومنگال که مخصوص این کار طراحی شده استفاده میشود.در شیوه جدید که اکنون جای شیوه سنتی را گرفته و کار درو را نیز آسان نموده ،توسط دستگاههای ویژه این کار انجام میشود. پس از درو نوبت به جمع نمودن بافه های گندم میرسد.پس از یک جا نمودن بافه های گندم ، آنها را که به صورت خرمنی از گندم در آمده توسط دستگاه خرمن کوب که به تراکتور نصب است خورد…

امروز سه شنبه 28 دی 1400
لینک دوستان