.::محل تبلیغات شما::.

وب سایت رسمی روستای قـره داش شهرستان ماهنشانبرداشت  ودرو محصولات در روستا از اواسط مرداد آغاز میشود .برای درواز دوشیوه سنتی و جدید استفاده میشود.در شیوه سنتی که با دست انجام میشود به وسیله وسایلی به نام داس ومنگال که مخصوص این کار طراحی شد

امروز یکشنبه 06 فروردین 1402
لینک دوستان