.::محل تبلیغات شما::.

وب سایت رسمی روستای قـره داش شهرستان ماهنشانسلام.ببخشید.اسم شما چیه؟ Səlam.bağişlayin adiz nədi? سلام. باغیشلایین آدیز نه دی؟ 2 سلام.من احمد یاری ام .شما؟ Səlam.mən ahmed yari .siz? سلام.من احمد یاری .سیز؟ 1 منم سالومه هستم .از آشناییتون خوشوقتم. Mən  salume.sizinən taniş olmağdan sevindim. من سالومه یاری . سیزین تانیش اولماغدان سویندیم. 2 منم همینجور.عذر میخام شغل شما چیه؟ Habelə məndə sevindim.bağişlayin sizin işiz nədi? هابله منده سویندیم.باغیشلایین سیزین ایشیز نه دی؟ 1 من قصابم. Mən gassabam. من گسابم. 2 اینجا چکارمیکنی؟ Bir da neynisiz?…

امروز شنبه 02 بهمن 1400
لینک دوستان