.::محل تبلیغات شما::.

وب سایت رسمی روستای قـره داش شهرستان ماهنشانهر یک از ما یک نام خانوادگی داریم که توسط آن شناخته میشویم، این نام خانوادگی گاهی برگرفته از مکان و محیط زندگی است مانند تهرانی، شیرازی و غیره، گاهی اشاره به شغل دارد مانند کفاش، آهنگر، نجار و اسامی م

امروز پنجشنبه 17 آذر 1401
لینک دوستان