.::محل تبلیغات شما::.

وب سایت رسمی روستای قـره داش شهرستان ماهنشاناصطلاحات محلی روستای قره داش گون: آفتاب گونوک: آفتاب درخشان اَفتوپرس : آفتاب پرست آل پلنگی : مانندپوست پلنگ آل پیسه : سیاه وسفید آن تریک : تحریک آردبیز : الک دانه ریز آرمه : ویار آسک : آسیاب دستی اصطلاحات محلی روستای قره داش اَفتو: آفتاب اَفتوجنگ : آفتاب درخشان اَفتوپرس : آفتاب پرست آل پلنگی : مانندپوست پلنگ آل پیسه : سیاه وسفید آن تریک : تحریک آردبیز : الک دانه ریز آرمه : ویار آسک : آسیاب دستی آشپاله : آبکش –صافی اَدسکی : از روی عمد اَلوشت : زشت اَندری : نا تنی اَیاق :صمیمی عزّب : جوان مجرد…

امروز سه شنبه 28 دی 1400
لینک دوستان