.::محل تبلیغات شما::.

وب سایت رسمی روستای قـره داش شهرستان ماهنشانروستایی فقیری که از تنگدستی و سختی معیشت جانش به لب رسیده بود، نزد آخوند ده رفت و گفت: آملا، فشار زندگی آنقدر مرا در تنگنا قرار داده که به فکر خودکشی افتاده ام. از روی زن و بچه هایم خجالت می کشم، زیرا

امروز شنبه 20 خرداد 1402
لینک دوستان