.::محل تبلیغات شما::.

وب سایت رسمی روستای قـره داش شهرستان ماهنشانزود رفتن زَوال ندارد . ( زَوال به معنی آفت و بلا ) خَرِ مردمُ باید ییلایی سوار شد ( ییلایی به معنی یک طرفه نشستن - یِوَری )  سگ از کُله گرم نَمیجَه ( کُله به معنی خانه سگ - نَمیجَه به معنی فرار کردن )  خََرش رفته پی تَخته (  خرش به معنی اُلاغش - کنایه به کسی که کارش تمام شده ) سایه خُفت دَسخالَش هِی تیزَ ( سایه خفت به معنی کسی که همیشه در سایه درختان می خوابد - هی به معنی همیشه - دسخاله به معنی داس - کنایه به آدم تنبل است)  کَک به تومّان (  کک نوعی حشره ریزاست…

امروز سه شنبه 28 دی 1400
لینک دوستان