.::محل تبلیغات شما::.

وب سایت رسمی روستای قـره داش شهرستان ماهنشان زود رفتن زَوال ندارد . ( زَوال به معنی آفت و بلا ) خَرِ مردمُ باید ییلایی سوار شد ( ییلایی به معنی یک طرفه نشستن - یِوَری )  سگ از کُله گرم نَمیجَه ( کُله به معنی خانه سگ - نَم

امروز پنجشنبه 17 آذر 1401
لینک دوستان