.::محل تبلیغات شما::.

وب سایت رسمی روستای قـره داش شهرستان ماهنشانبازیکنان دو گروه می‌شوند. افراد يک گروه دست‌ها را روى شانه‌هاى هم مى‌گذارند و دايره مى‌زنند. یک نفر از افراد همين گروه دور حلقه می گرددتا ازافرادگروه محافظت کند و گروه ديگر با

امروز یکشنبه 16 بهمن 1401
لینک دوستان