.::محل تبلیغات شما::.

وب سایت رسمی روستای قـره داش شهرستان ماهنشانبازیکنان دو گروه می‌شوند. افراد يک گروه دست‌ها را روى شانه‌هاى هم مى‌گذارند و دايره مى‌زنند. یک نفر از افراد همين گروه دور حلقه می گرددتا ازافرادگروه محافظت کند و گروه ديگر بايد سعى کنند خيز برداشته و بى‌آنکه پای فردمحافظ به آنها اصابت کند روى دوش بازيکنان داخل حلقه بپرند. اگر موفق شوند، تا آخر آن دور بازى سوار هستند ولى اگر پای محافظ به کسى اصابت کرد او بايد جاى خود را به يارى که درون حلقه بوده عوض کند

امروز شنبه 01 آبان 1400
لینک دوستان