.::محل تبلیغات شما::.

وب سایت رسمی روستای قـره داش شهرستان ماهنشانباسلام و عرض احترام مداهان روستا عبارت اند  حجت محمدی شهریار محمدی محمدتقی جعقری حسین محمدی بهلول حیدری  حکمعلی محمدی صاحبعلی محمدی  

امروز پنجشنبه 07 مهر 1401
لینک دوستان