.::محل تبلیغات شما::.

وب سایت رسمی روستای قـره داش شهرستان ماهنشان1 الو....کجایی؟مگه قرار نشد الان بیای اینجا؟ Əlo hardasən?məgə gərar dəyor di indi börda olasan? الو...هارداسن؟مگه گرار(قرار) ده یوردی ایندی بوردا اولاسان؟ 2 منم دارم میام..ترافیکه.. Məndə gə

امروز یکشنبه 16 بهمن 1401
لینک دوستان