.::محل تبلیغات شما::.

وب سایت رسمی روستای قـره داش شهرستان ماهنشانحس و حالی عجیب توام با دلهره و اضطراب و دوست داشتن البته.رد را می بینم ک   وقتی بچه ها را می بینم که همراه با پدرا و مادرا لباسهای نو می خرند... پیرزنی تنها را می بینم که سبزه کاشته برای سفره هفت سین شب عید.... کاسبهای دوره که با نهایت تلاش برای امرار معاش جست و خیز می کنند...  یک چیزی دلم را خالی می کند و اونهم اینکه نکند بچه ایی در حسرت خرید یک جفت کفش نو باشد... پیر زن و پیر مردی تنها در کنج خانه یا لب حوضچه حیاتشون منتظر فرزندان و نوه ها باشند اما از آنها خبری نباشد و....  هر…

امروز سه شنبه 28 دی 1400
لینک دوستان