.::محل تبلیغات شما::.

وب سایت رسمی روستای قـره داش شهرستان ماهنشانریواس یا ریباس، گیاهی است از تیره ترشک ها (هفت بندها) و دارای ساقه های هوایی و برگ های آن محتوی مواد ذخیره ای و اسیدی است و به همین جهت مورد استفاده خوراکی قرار می گیرد.ریواس هنگام بهار در نواحی گوناگ

امروز یکشنبه 06 فروردین 1402
لینک دوستان