.::محل تبلیغات شما::.

وب سایت رسمی روستای قـره داش شهرستان ماهنشانیکی از بازیهای محلی که بیشتر و پیش تر در روستاها انجام می شد دُرنه بازی بود. معمولا دُرنه کمربند یا طناب یا شاید تکه چرم بلندی بود که نوک آن بر روی دایره ای بزرگ به قطر تقریبی ۴ یا ۵ متر قرار می گرفت.

امروز سه شنبه 18 مرداد 1401
لینک دوستان