.::محل تبلیغات شما::.

وب سایت رسمی روستای قـره داش شهرستان ماهنشانیکی از بازیهای محلی که بیشتر و پیش تر در روستاها انجام می شد دُرنه بازی بود. معمولا دُرنه کمربند یا طناب یا شاید تکه چرم بلندی بود که نوک آن بر روی دایره ای بزرگ به قطر تقریبی ۴ یا ۵ متر قرار می گرفت. درون محیط دایره بسته به تعداد شرکت کنندگان در بازی ۴ یا ۵ یا بیشتر نفرات قرار گرفته و به فواصل منظم کمربند های خود را بر روی لبه ی دایره قرار داده و با قرار دادن پا یا دست بر روی آن از آن نگهداری می کردند. گروه بیرونی دایره که رقبای گروه داخلی دایره بودند بایستی به نحوی دُرنه را از گروه داخلی می ربودند…

امروز شنبه 02 بهمن 1400
لینک دوستان