.::محل تبلیغات شما::.

وب سایت رسمی روستای قـره داش شهرستان ماهنشانیکی از بازیهای محلی که بیشتر و پیش تر در روستاها انجام می شد دُرنه بازی بود. معمولا دُرنه کمربند یا طناب یا شاید تکه چرم بلندی بود که نوک آن بر روی دایره ای بزرگ به قطر تقریبی ۴ یا ۵ متر قرار می گرفت.

امروز چهارشنبه 09 فروردین 1402
لینک دوستان