.::محل تبلیغات شما::.

وب سایت رسمی روستای قـره داش شهرستان ماهنشاننخبگان روستا     علمی     نام و نام خانوادگی مدارج علمی طی شده زمینه های فعالیت محل تحصیل مرتضی محمدی ارشد  مهندسی برق  مهندس طراح اداره برق ماهنشان دانشگاه زنجان عباسعلی محمدی کارشناس مهندسی کامپیوتر  ای تی بیمارستان راضی ماهنشان آموزش الکترونیکی (دانشگاه اصفهان) وحید  محمدی کارشناس شیمی کاربردی  شیمی کاربردی دانشکاه همدان مجید جعفری کارشناس  الهیات الهیات دانشگاه زنجان حمید جعفری کارشناس الهیات الهیات دانشگاه رنجان صفر جعفری ...  دانشجوی مدیریت…

امروز سه شنبه 28 دی 1400
لینک دوستان