loading...
وب سایت رسمی روستای قـره داش شهرستان ماهنشان
مـــحـمــد مــحـمــدی بازدید : 1324 دوشنبه 09 آذر 1394 نظرات (0)

 

مقدمه

آدم‌هايي كه هميشه در جستجوي زندگي آرام و به دور از ازدحام شهرها هستند، تصويري شاعرانه از روستا در ذهن خود دارند و براي همين است كه خيلي وقت‌ها مي‌گويند خوشا به حالت اي روستايي. روستايي خبر از بوق‌هاي پي در پي ماشين‌ها و هياهوي شهرنشيني ندارد.

زندگي شهري اما نقطه مقابل روستاست و گذران زمان در شهر خود قصه‌اي متفاوت از روستا دارد. زندگي شهري مهارت و فوت و فن خاص خود را طلب مي‌كند.در شهرها انگار پاياني براي سر و صدا و هياهو نيست.صداي خيابان‌ها، ماشين‌ها و آدم‌ها آنقدر آزاردهنده است كه گاهي به سرت مي‌زند همه چيز را رها كني و به كنجي دنج پناه ببري، البته اگر بتوان در شهرها جايي اين چنين يافت. زندگي شهري، زندگي آرام و بي‌دغدغه‌اي نيست.

آدم‌ها در شهرها هر روز بي‌تفاوت از كنار يكديگر مي‌گذرند.ارتباط‌ها در شهرها جزيي‌اند و زود گذر.آدم‌ها نسبت به هم بي‌تفاوتند و غرق‌شدن در شلوغي و هياهوي شهرها مرگ صميميت‌ها و عاطفه‌هاست.شهر انگار كه دنياي بيگانه‌هاست.

امروزي شدن روستاها

هرچند هنوز هستند روستا‌هايي كه زندگي صنعتي و تاثيرات زندگي شهري آنها را متحول نكرده است، اما زندگي روستايي با تمام زيبايي‌هايش رو به سوي تحولي ناخوشايند دارد.اگرچه هنوز ميان شهر و روستا تفاوت‌هاي بارزي وجود دارد، اما سبك زندگي روستاييان در حال تغيير است و با شتابي روز افزون از گذشته‌ها فاصله مي‌گيرد.

حالا در برخي روستاها خيلي از سبك‌هاي زندگي شهري وارد شده، آنقدر كه براي قديمي‌ها كمتر چيز آشنايي از گذشته بر جاي مانده است. براي كساني هم كه راه شهر را پيش گرفتند و ساليان دراز دور از روستايشان بوده‌اند، شايد باور ديدن روستاي كودكي‌هايشان كمي ‌دشوار باشد.ويژگي‌هاي شيوه زندگي روستايي در دوره‌هاي گذشته اجازه نمي‌داد تا پديده سبك زندگي به معنايي كه در شهر ديده مي‌شود به وجود آيد. اما با رشد فرآيند شهرنشيني يا همان شهري شدن در روستا‌ها نيز سبك زندگي در حال شكل‌گيري است.

هرچند در گذشته پوشش اهالي روستا با فرهنگ سنتي روستاييان پيوند داشت و با شهرنشينان كاملا متفاوت، اما حالا يكي از تغييرات روستاها نسبت به گذشته تغيير در پوشش اهالي روستاست كه چندان تفاوتي با پوشش شهرنشينان ندارد. در خيلي از روستاها، روستاييان ديگر همچون گذشته لباس سنتي تن نمي‌كنند و حالا پوشش جوان روستايي فرق چنداني با جوان شهري ندارد.

«با ورود تلويزيون و رسانه‌هاي جمعي به روستا‌ها، زندگي شهرها به روستاها نيز سرايت يافت، به گونه‌اي كه در موارد بسياري روستاها به دنباله‌روي از شهرها پرداختند، در نتيجه نوعي يكسان سازي سبك زندگي روستاييان با شهرنشين‌ها يا همان شهري شدن روستا ايجاد شد.اكنون بيشتر ابزارهاي مورد استفاده در شهرها در روستاها نيز رايج است. البته تاثيرپذيري روستا از شهر همواره تابع بعد مسافت ميان اين دو بوده است. يعني هرچه روستايي به شهر نزديك‌تر باشد به همان ميزان نيز نفوذ عناصر و فرهنگ شهر در روستا نيز بيشتر مي‌شود.»

شكل فعاليت‌ها نيز در روستاها تغيير اساسي كرده است، هر چند در خيلي روستاها هنوز هم كار روستايي كشاورزي و دامپروري است، اما دختر روستايي كه تا همين چند سال پيش در كار كشاورزي ودامداري كمك خانواده بود حالا انگار همچون دختر شهرنشين به دنبال مهارت‌هاي تازه‌تري است لذا بالاجبار مادران روستائي هنرهاي کهني که سينه به سينه به آنها رسيده بود با خود به گور مي برند.

تغيير شكل خانه‌هاي روستايي

زمانه كه تغيير كرد و همه چيز رو به جلو رفت، شكل خانه‌هاي روستا نيز تغيير يافت و كم‌كم با مصالح و مواد ساختماني مدرن ساخته شد. خانه‌هاي روستايي كه زماني نشان از سنت‌هاي روستاييان و سبك زندگي آنان داشت، حالا انگار نه شبيه خانه روستايي مانند گذشته‌هاست و نه كاملا شبيه خانه‌هاي مدرن شهري.

نه‌تنها شهرنشينان، بلكه حتي نسل‌هاي امروزي روستا نيز با توجه به تغييراتي كه در روستاها در نتيجه توسعه امكانات و خدمات رفاهي و تغيير شيوه يا سبك زندگي روستايي رخ داده است، كمتر قادر به تفكيك مفهوم خانه روستايي خود از خانه شهري هستند، اگرچه همچنان تفاوت‌هاي بارزي بين شهر و روستا وجود دارد.

به اعتقاد مردم‌شناسان،خانه روستايي مدرن تلفيق و تركيب ناهماهنگ، نامتوازن و ناهمخواني از خانه روستايي سنتي، خانه شهري و چادر و كپر عشايري است. يعني نه خانه شهري، نه چادرعشايري و نه خانه روستايي سنتي است.

به عقيده مردم‌شناسان اما اين تغييرات تنها در شكل و قيافه خانه‌ها خلاصه نشده است.بلکه با تغيير سبك زندگي و محيط خانه، روابط درون خانه‌ها و خانواده‌ها نيز دست نخورده نمانده است. روابط و ارزش‌هاي بورژوايي بتدريج بر روستا‌ها غلبه يافته، به گونه‌اي كه شهري شدن به مثابه نوعي ارزش بر روستا حاكم شده است.که اين خود حاکي از نابودي روستا و فرهنگ روستائي است.

«ورود تكنولوژي شهري به جوامع روستايي، تغييرات زيادي در اين جوامع ايجاد كرد. به عنوان مثال زماني كه ابزاري نظير تراكتور وارد زندگي روستايي شد نياز به عريض شدن جاده‌ها و تغيير شكل درها و بناها همچون اضافه شدن انبار به ساختمان‌ها و در نتيجه تغيير شكل خانه‌ها شد.در گذشته ميان ناحيه‌اي كه روستا در آنجا قرار داشت و معماري سنتي نوعي رابطه خاص وجود داشت. به عنوان نمونه در مناطق كويري اغلب خانه‌ها از گل و خاك ساخته مي‌شد. اما اكنون تا حدودي سبك معماري شهري در خانه‌سازي و زندگي روستا‌ها كه در گذشته معماري خاص خود را داشت، نفوذ و آن را متحول كرده است.»

ورود تكنولوژي به روستا

زمان مي‌گذرد و با پيشرفت علم و پيدايش تكنولوژي، زندگي روستايي نيز رنگ و بوي ديگري مي‌يابد. سبك زندگي در روستا حالا مثل بسياري از جنبه‌هاي زندگي آدم‌هاي امروزي تغيير كرده و حالا به چشم روستا، شهر نمادي براي امروزي شدن است.

بسياري از عناصر زندگي شهري در زندگي روستايي راه يافته است. حالا ديگر زن روستايي تقريبا از همان ابزاري استفاده مي‌كند كه زن شهرنشين در خانه‌اش دارد.

حالا در خانه زن روستايي جاي جارو دستي را جارو برقي، جاي پشتي را مبلمان و شايد جاي سفره روي زمين را ميز ناهارخوري البته نه در شكلي كاملا مدرن پركرده است. ديگر بوي نان محلي در كوچه پس‌كوچه‌هاي روستا به مشام نمي‌رسد و انگار نان‌هاي ماشيني، سفره‌هاي خانه‌هاي روستايي را رونق مي‌دهد.در كنار همه اين تغييرات اضافه شدن برق، گاز، تلفن، مدرسه و بيمارستان همگي اجزايي از عناصر زندگي شهري است كه زندگي روستايي را متحول و آن را به زندگي شهري نزديك‌تر كرد.

عناصر زندگي شهري حالا در كنار زندگي روستايي جا خوش كرده و زندگي روستايي حالا مخلوطي از گذشته و حال است.هر چند تغييراتي در سبك زندگي روستا‌ها وارد شده اما روستا، همان روستاست با همان مردماني كه آسمان، زمين، عشق، هوا، سادگي و پاكي حقيقت زندگي‌شان مال آنهاست.

به ياد داسشته باشيم و هيچ وقت فراموش نکنيم که روستا به خاطر فرهنگ و آداب و سنن خاصش و  کوچه هاي خاکي و مردمان ساده و خونگرمش روستاست.

مـــحـمــد مــحـمــدی بازدید : 923 دوشنبه 18 آبان 1394 نظرات (0)

زالزالک میوه‌ای پاییزی است که این روزها در بازار میوه‌فروشان بسیار به چشم می‌خورد. این میوه اگرچه جثه‌ای کوچک دارد ولی بسیار پرفایده و مغذی است و به رنگ‌‌های زرد و نارنجی در اکثر نواحی معتدل می‌روید ودر روستاي خودمان نيز از اين ميوه وجود دارد

در اغلب کشورهای اروپایی خصوصا آلمان برای درمان بی‌نظمی ضربان قلب ‌ از گیاه زالزالک استفاده می‌شود. همچنین زالزالک در درمان آنژین و تصلب شرایین (سفت شدن دیواره رگ‌ها)‌ بسیار کاربرد دارد. این میوه به علت غنی بودن از اسید تارتاریک و اسید مالیک نیز در مواقع کم‌خونی و سل اثر نیکویی دارد. زالزالک به دلیل آن که دارای مقدار زیادی تانن است بسیار قابض بوده و می‌توان آن را جهت درمان اسهال‌های خونی به کار برد.

البته نوع کوهی آن قابض‌تر از سنجد است و از خونریزی معده نیز جلوگیری می‌کند. بد نیست بدانید در شمال ایران گونه‌های وحشی زالزالک به شکل خودرو در جنگل‌ها می‌روید که به آن «ولیک» گویند. رنگ زرد و صورتی این میوه در بدن تبدیل به ویتامینA می‌شود و بسیار اشتها را زیاد می‌کند. البته این میوه را وقتی که کاملا رسیده و رنگ انداخته مصرف کنید تا دچار ناراحتی‌های گوارشی ناشی از خام بودن میوه نشوید

توجه: زالزالک رسیده برخلاف جثه ریزش از مقدار قند بالایی برخوردار است. به گونه‌ای که در 100 گرم آن 70 کالری انرژی نهفته است. لذا افراد دچار اضافه وزن و بیماران قندی باید در مصرف آن محتاط باشند.

مـــحـمــد مــحـمــدی بازدید : 1189 دوشنبه 04 آبان 1394 نظرات (0)

                                    رفتن دسته به قبرستان روستا

                                           زدن زنجیر و سینه در صف دسته

                                                   زدن نماد  خیمه در روستا

                                                   بریدن قربانی در دسته

مـــحـمــد مــحـمــدی بازدید : 1316 دوشنبه 04 آبان 1394 نظرات (0)

با فعالیهایی که برای کندن چاه در روستا شکل گرفته  حدود 5-6 متر کندن که به یه سنگ تخت برخورد کرده  که با دستگاه سنک خورد کن ی حرکتی زدن که جواب نداده و ابی خوبی هم از چاه در میاید و منتظر امدن دستگاهای سنگ خورد کن بزرگتر هسیم  وفعلا کندن چاه به روز ای عادی موکول شده است و امید وارم به زودی زود دوباره از سر بگیره

                                              اینم از عکسهایی ار چاه اب در روستا

چاه اب

 

مـــحـمــد مــحـمــدی بازدید : 1326 شنبه 23 خرداد 1394 نظرات (0)

این روزهاواقعا باید دست به دعا شد


خدايا ! بارانى گوارا ‌به‌ ‌ما‌ بنوشان . بار الها ! رحمتت ‌را‌ ‌به‌ واسطه ‌ى‌ باران هاى ريزان ‌از‌ ابرهايى ‌كه‌ ‌در‌ آسمان روان اند ‌و‌ مأمور باريدن ‌بر‌ ‌گل‌ ‌و‌ گياهان زمين گشته اند ، ‌بر‌ ‌ما‌ فرو بار .  
 باد ‌و‌ باران ، نمادى ‌از‌ حشر موجودات   
 يكى ‌از‌ عوامل حيات بخش ‌در‌ چرخه ‌ى‌ زيست ‌بر‌ روى كره ‌ى‌ زمين باران است ‌كه‌ ‌به‌ صورت متناوب ‌از‌ ابرهاى پراكنده ‌ى‌ ‌در‌ اتمسفر ‌و‌ ‌با‌ مقدار متفاوت ‌بر‌ اقليم هاى متنوع زمين ‌مى‌ بارد

 

 

 

کمبود بی سابقه اب در روستا   باعث خشک شدن محصولات کشاورزی شده جوری که این ابی که در فصل بهار داریم سال پیش تو فصل پاییز داشتیم

مـــحـمــد مــحـمــدی بازدید : 1315 دوشنبه 04 خرداد 1394 نظرات (0)

امکانات روستا  ومحرومیت ها:

                  

روستای  قره داش در زمان قبل از انقلاب بین روستا های حومه از امکانات مناسبی برخوردار بوده  و جزء روستاهای  پیشرفته منطفه  بوده  ولی متاسفانه  بعد از انقلاب اختلافاتی  که در بین در برخی از اهالی وجود داشت  اوج گرفت  که همین اختلافات علاوه بر اینکه مانع از پیشرفت روستا شد موجب پسرفت آن نیز شده .

اما مجددا طی سال های اخیر با توجه به اینکه سطح سواد جوانان روستا بالا رفته و خود اهالی نیز خسارات  ناشی از اختلافات قومی را دیده اند , اختلافات را کنار گذاشته و روستا در حال پیشرفت می باشد .

 

امکاناتی که در حال حاضر در روستا موجود می باشد عبارتند از :

 

درمانگاه :

که شامل پزشک عمومی , پزشک مامایی , داروخانه , یک دستگاه امبولانس ندارد ولی , اتاق تزریقات و چهار تخت جهت بستری موقت بیماران دارد .

 

خانه بهداشت :

 که در این محل یک خانم بهیار جهت مشاوره های بهداشتی  مشغول به کار است .

 

مـــحـمــد مــحـمــدی بازدید : 1328 دوشنبه 28 اردیبهشت 1394 نظرات (0)

والک کوهي نوعي سبزي وحشي و خودرو است که با مطالعه ای که کردم  در رشته کوه البرز و فقط در فصل بهار مي ‌رويدو در روستای ما این گیاه به طورفراوان یافت میشود . سرشار از کلسيم و انواع ويتامين هاي نافع بدن است.

والک يکي از گونه‌ هاي سير و به اصطلاح نوعي سيرکوهي است. نام علمي آن Allium ursinum L و نام انگليسي آن Board-leaved Garlic، wild Garlic و از خانواده Liliaceae مي باشد.

با نام‌ هاي پياز خرسي، سير جنگلي، سير خرس نيز از آن ياد مي ‌شود که در روستای ما به این گیاه گل اقا میگویند. والک بسيار ملايم ‌تر و شيرين ‌تر از سير معمولي است و بيشتر مصرف دارويي دارد. بوي آن شبيه پياز است.

قسمت مورد استفاده والک، گياه جوان و به ندرت از گياه خشک شده يا عصاره آن است.

ترکيبات شيميايي والک


والک حاوي ترکيباتي مانند اسانس فرار که حاوي ترکيبات گوگردي است، مي باشد. والک را در فصل بهار مي‌ چينند و براي فصول ديگر به دو روش فريز کردن و يا خشک کردن نگهداري مي‌ کنند. در صورتي که بخواهيد سبزي والک را خشک کنيد، حتماً بايد به روش خشک کردن در سايه عمل کنيد.

              برای مشاهده بقیه و طرز تهیه والک پلوبه ادامه مطالب مراجعه کنید

مـــحـمــد مــحـمــدی بازدید : 1007 دوشنبه 28 اردیبهشت 1394 نظرات (0)

ریواس یا ریباس، گیاهی است از تیره ترشک ها (هفت بندها) و دارای ساقه های هوایی و برگ های آن محتوی مواد ذخیره ای و اسیدی است و به همین جهت مورد استفاده خوراکی قرار می گیرد.

ریواس هنگام بهار در نواحی گوناگون ایران، دامنه کوه ها، کنار رودخانه ها و مناطق برخوردار از آب های راکد می روید و برگ ضخیم و گوشت دار این گیاه مصرف غذایی دارد. تکثیر ریواس معمولاً با کشت در خزانه و انتقال به کشتزار و یا از طریق کشت بذر تازه صورت می گیرد.
 

                      که در روستای ما به صورت فراوان یافت میشود

                           برای مشاهده خواص ریواس به ادامه مطلب مراجعه کنید

مـــحـمــد مــحـمــدی بازدید : 1044 دوشنبه 14 اردیبهشت 1394 نظرات (0)

جـمعيّت  :

 
    جمعيت اين روستا بر طبق آخرين آماروسرشماري دهياري محل ، ۱۰۰۰ نفر ساکن و مهاجر که وقت ساکنان دراین سرشماری    مي باشد. 

   تعداد خانوار ساکن:90
 

عنـــوان

كــــل

با ســـواد

بی ســـواد

جمعيت مردان

236 نفر

145 نفر

91 نفر

جمعيت زنان

264 نفر

174 نفر

90 نفر

              
 
 " آينده اي  ايده آل وآباد تر،با جواناني دانش آموخته ، وآباد كننده را براي آباديمان آرزومنديم."
مـــحـمــد مــحـمــدی بازدید : 1277 دوشنبه 07 اردیبهشت 1394 نظرات (0)

مردم روستا صبح باهم جمع میشوند و باهم میرن جاهایی که جوی اب  خراب شده ویا نیاز به تعمیر باشه باهم درست میکنن  تا موقع بردن اب جهت ابیار دوچار مشکل از دست دادن اب در بین راه نشوند

                                                                 

این همکاری هم  اکنون ادامه داره..................

مـــحـمــد مــحـمــدی بازدید : 729 شنبه 29 فروردین 1394 نظرات (2)

اولین  نفره که موفق به گرفتن  کارشناسایی  ارشد  در روستاشده   جناب اقای "مهندس مرتضی محمدی"! فارخ تحصیل رشته مهندسی برق -قدرت از دانشگاه زنجان  بهش تبرک میگوییم  و امیدواریم در همه مراحل زندگیش موفق و پیروز باشد

تعداد صفحات : 12

درباره ما
Profile Pic
هدف از راه اندازی این وبسایت شناساندن ارمان واهداف و ویژگی های روستاست ***** همچنین جهت هر گونه نظر و انتقادات میتوانید با شماره زیر تماس بگیرید 09195472889
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  به نظر شما وبلاک روستا چطوره؟
  صفحات جداگانه
  آمار سایت
 • کل مطالب : 222
 • کل نظرات : 28
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 7
 • آی پی امروز : 76
 • آی پی دیروز : 100
 • بازدید امروز : 205
 • باردید دیروز : 217
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 896
 • بازدید ماه : 5,566
 • بازدید سال : 63,520
 • بازدید کلی : 693,267
 • کدهای اختصاصی